top of page

Militaire Blikken

Vanaf het begin van de 20e eeuw tot het einde van de Tweede Wereldoorlog was Japan verwikkeld in talloze gewapende conflicten over de hele wereld.   Er zou de Russisch-Japanse oorlog zijn, WW1, de 1931 invasie van Mantsjoerije en WW2.  De ontwikkeling van de Japanse strijdkrachten in deze periode was een belangrijk onderdeel van de economische ontwikkeling van het Japanse rijk.  Het viel ook samen met het grammofoontijdperk.  Japans patriottisme werd weerspiegeld in de ontwerpen op naaldenblikken, sommige met militaire uitrusting en andere met militaire leiders.  De annexatie van de 'marionettenstaat' Mantsjoerije was een apart hoofdstuk in de militaire geschiedenis en er waren veel blikken om dit te herdenken of op de een of andere manier te erkennen.  Je kunt deze zien op de blikken hier met de vlag van Mantsjoerije.

bottom of page